Södertälje IF bildades 1907 och är en förening för friidrott, skidåkning och orientering

Kallelse till extra årsmöte 20/5

Södertälje IF:s styrelse hälsar alla hjärtligt välkomna till extra årsmöte den 20/5 kl 19:00. De stora frågorna att ta upp är det stadgeförslag som uppdrogs åt styrelsen att presentera, samt några följder av detta.

Extra årsmöte

20/5 kl 19:00

Plats – digitalt möte. Använd länken: https://meet.google.com/dzb-xicp-dxp 

Agenda: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelseförslag.
  1. Nytt stadgeförslag
  2. Utträde ur Svenska Parasportförbundet
 7. Presentation av konstituerad styrelse.
 8. Avslutning av årsmötet
 9. Övriga frågor.

Förslag Stadgar

Förslag utträde ur Svenska Parasportförbundet

Dela:

Andra nyheter

Sommaraktiviteter med friidrott

Södertälje arrangerar i år två olika aktiviteter för friidrott – det handlar om Track and Field Summer Camp och Multisportis. Track and Field Summer Camp är en traditionell sommarskola i

Tack!

Hej! Nu har det gått några veckor sedan vi genomförde Svealandsmästerskapen och efter våra utvärderingar och inspel som kommit både inifrån och utifrån så kan vi konstatera att det blev

Fin säsongsavslutning i Eskilstuna!

Inomhussäsongen avslutades med en tävling i Munktellarenan kallad Eskilstuna Logistiks ungdomsspel. Det regnade in personbästan och det blir spännande att se hur det ser ut när vi går ut och