Södertälje IF bildades 1907 och är en förening för friidrott, skidåkning och orientering

Årsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ett årsmöte delas in i olika delar kan man säga:

Mötesformalia, ordförande, sekreterare med mera beslutas

Ett bakåtblickande, styrelsen berättar om det ekonomiska resultatet, om vad som hänt under året (årsberättelsen) och revisorns berättar om sin granskning av styrelsens arbete.

Sedan kommer valen, här väljs en ny styrelse för det kommande året.

Sedan finns det i våra stadgar att budget och verksamhetsplan ska redovisas.