Södertälje IF bildades 1907 och är en förening för friidrott, skidåkning och orientering

Välkommen till Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Södertälje idrottsförening

Torsdag 18 mars 2021 kl 19.00

via videolänk https://meet.google.com/doh-sfwz-ikn

Södertälje IF har under många år diskuterat olika förslag på förändringar i vår förening men ännu inte gjort några. Tiden är nu kommen och huvudstyrelsen lägger fram ett förslag till en organisationsförändring. Dokument finns att ta del av på hemsidan.

Det är viktigt att du som medlem gör din röst hörd, allas röster är lika värda i denna fråga.

Då det i samhället är en pågående pandemi med restriktioner om sammankomster har vi valt att hålla mötet via videolänk ovan. Du loggar in på mötet genom att klicka på länken och följa instruktionerna som följer. Om du har svårighet eller inte möjlighet att delta digitalt på egen hand är du välkommen att kontakta Stefan Sand tel. 070 373 5059 för gemensamt digitalt möte i stor lokal.

Dagordning

§1 Mötets öppnande.

§2 Röstlängd för mötet.

§3 Mötets utlysande.

§4 Fastställande av dagordning

§5 Val av mötesordförande

     Val av mötessekreterare

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§7 Genomgång av verksamhetsberätten 2020

§8 Revissionsberättelsen 2020

§9 Ansvarsfrihet av styrelserna

§10 Organisationsförändring

§11 Val av styrelse och suppleant i HS för 2021.

§12 Presentation av verksamhetsplan 2021 och budget

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Välkomna önskar Huvudstyrelsen Södertälje IF

Christina Swärd, ordförande
Mikael Sjögren, kassör
Maj Johansson, sekreterare
Stefan Sand, ledamot
Lars Nord, adjungerad OL
Andreas Thornell, supl FS
Saknas från årsskiftet representant från LS

Handlingar

Kallelse

Styrelseförslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021   

Nya handlingar 2021-03-16

Resultaträkning

Balansräkning

Valberedningens förslag – fortsätter uppdateras fram till mötet

Ny handling 2021-03-17

Revisionsberättelse

Dela:

Andra nyheter

Sommaraktiviteter med friidrott

Södertälje arrangerar i år två olika aktiviteter för friidrott – det handlar om Track and Field Summer Camp och Multisportis. Track and Field Summer Camp är en traditionell sommarskola i

Tack!

Hej! Nu har det gått några veckor sedan vi genomförde Svealandsmästerskapen och efter våra utvärderingar och inspel som kommit både inifrån och utifrån så kan vi konstatera att det blev

Fin säsongsavslutning i Eskilstuna!

Inomhussäsongen avslutades med en tävling i Munktellarenan kallad Eskilstuna Logistiks ungdomsspel. Det regnade in personbästan och det blir spännande att se hur det ser ut när vi går ut och