Södertälje IF bildades 1907 och är en förening för friidrott, skidåkning och orientering

Nya personer in i styrelsen och nytt beslut om medlemsavgiften under årsmötet


Södertälje IF genomförde ett årsmöte 24/3. Som vanligt gick vi genom året genom årsberättelsen och ekonomiska berättelsen, vi gick back ännu ett år, men den här gången var förlusten mindre, mycket tack vare att vi försöker finna billigare och fortfarande effektiva lösningar för bokföring och medlemsregister med mera. Vi har också avvecklat vår postbox och har nu en fysisk brevlåda med adress istället.

Under årsmötet beslutades det att det ska vara en enhetstaxa för alla i föreningen, 250 kronor, tidigare var medlemsavgiften 500 kronor, med rabatt för pensionärer och unga, förhoppningsvis kan det vara enklare att stanna kvar som medlem i föreningen och den minskade intäkten kommer oavsett vara ytterst liten då majoriteten av medlemmarna befinner sig inom de rabatterade målgrupperna. Nya medlemsavgiften börjar dock gälla först nästa år.

Det valdes en ny styrelse, som liknar den gamla rätt mycket, men där vi nu har tre nya suppleanter, Tea Noreland, Anna Möller och Ebba Persson som också bidrar med aktivaperspektivet i styrelsen, det känns riktigt bra.

Sen hela styrelsen ser nu alltså ut så här:
Ordförande: Andreas Thornell
Kassör: Stefan Sand
Sekreterare: Mikael Sjögren
Ledamot: Cecilia Hellberg
Ledamot: Kicki Svärd
Ledamot: Lars Nord
Suppleant: Anna Möller
Suppleant: Tea Noreland
Suppleant: Ebba Persson

Dela:

Andra nyheter

Innestatistiken uppe

Ja, det tog tid, men vi släpper åtminstone inomhusstatistiken före första arenatävling utomhus! Du finner statistiken här.