Södertälje IF bildades 1907 och är en förening för friidrott, skidåkning och orientering

Välkommen till Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Södertälje idrottsförening

Torsdag 18 mars 2021 kl 19.00

via videolänk https://meet.google.com/doh-sfwz-ikn

Södertälje IF har under många år diskuterat olika förslag på förändringar i vår förening men ännu inte gjort några. Tiden är nu kommen och huvudstyrelsen lägger fram ett förslag till en organisationsförändring. Dokument finns att ta del av på hemsidan.

Det är viktigt att du som medlem gör din röst hörd, allas röster är lika värda i denna fråga.

Då det i samhället är en pågående pandemi med restriktioner om sammankomster har vi valt att hålla mötet via videolänk ovan. Du loggar in på mötet genom att klicka på länken och följa instruktionerna som följer. Om du har svårighet eller inte möjlighet att delta digitalt på egen hand är du välkommen att kontakta Stefan Sand tel. 070 373 5059 för gemensamt digitalt möte i stor lokal.

Dagordning

§1 Mötets öppnande.

§2 Röstlängd för mötet.

§3 Mötets utlysande.

§4 Fastställande av dagordning

§5 Val av mötesordförande

     Val av mötessekreterare

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§7 Genomgång av verksamhetsberätten 2020

§8 Revissionsberättelsen 2020

§9 Ansvarsfrihet av styrelserna

§10 Organisationsförändring

§11 Val av styrelse och suppleant i HS för 2021.

§12 Presentation av verksamhetsplan 2021 och budget

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Välkomna önskar Huvudstyrelsen Södertälje IF

Christina Swärd, ordförande
Mikael Sjögren, kassör
Maj Johansson, sekreterare
Stefan Sand, ledamot
Lars Nord, adjungerad OL
Andreas Thornell, supl FS
Saknas från årsskiftet representant från LS

Handlingar

Kallelse

Styrelseförslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021   

Nya handlingar 2021-03-16

Resultaträkning

Balansräkning

Valberedningens förslag – fortsätter uppdateras fram till mötet

Ny handling 2021-03-17

Revisionsberättelse

Dela:

Andra nyheter

Bilder från Ärlaspelen

Tack vare David Norelands fotande kan vi nu också presentera lite bilder från ärlaspelen till Rolfs minne. 

Fina resultat i Ärla-spelen

Under trettondagen genomfördes traditionsenligt Ärla-Spelen, den här gången ”Ärla-spelen till Rolfs minne” i Munktellarenan i Eskilstuna. Södertälje IF hade tre deltagare med, det var Anna Möller, som gjorde tävlingsdebut (har

Klubbrekord och nostalgi

Hemsidan växer lite vartefter tiden går. De senaste tillskotten är bland annat Södertälje IF:s 100-årsskrift och Orienteringens skrift om 80 år med orientering 1919-1998 – båda dessa finns på vår

Prova på friidrott i Södertäljehallen 28/12!

Välkommen att prova löpning, hopp och kast i Södertäljehallen. Det hela äger rum 28/12 kl 12-16. Ta med dig inomhusskor. Både vuxen och barn kan testa, mer information nedan. Plats: Södertäljehallen,